Teskedsorden

Relationerna, förtroendet och respekten mellan ungdomar och yrkesprofessionella i uniform måste stärkas. Därför erbjuder nu Teskedsorden Medmänniska i uniform, en utbildningssatsning mot fördomar, diskriminering och liknande former av intolerans riktat till yrkesprofessionella i uniform.

Närvaron av uniformerade yrkesgrupper ska bidra till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att skydda och hjälpa allmänheten. Organisationen ska möjliggöra och yrkesutövandet ska utföras med en respekt för allas lika värde och demokratiska fri- och rättigheter. Detta betyder att agera och bemöta människor med respekt och värdighet.

Där finns ungdomar som av olika anledningar inte känner förtroende för t.ex. polis och ordningsvakter vilket kan skapa konflikter. Vi har i dag unga som flytt icke-demokratiska och krigsdrabbade länder med ett icke fungerande polis och rättsväsende. Dessa erfarenheter kan i sin tur bidra till en fortsatt misstro mot bland annat svensk polis, myndigheter och ordningsvakter. Där finns också unga som i mötet med uniformerad personal har upplevt övervåld och kränkningar vilket minskar förtroende och tillit.

 

Yrkesvardagen för professionella i uniform är ett samhälle med stora utmaningar och där konfliktytorna blir fler. En vardag som kan vara riskfylld och inte sällan kräver snabba beslut och agerande. Bakom varje uniform finns en medmänniska och i varje ung människa likaså.

Nu erbjuder Teskedsorden yrkesprofesionella i uniform en unik möjlighet till fortbildning, reflektion och kunskapsinhämtning genom satsningen Medmänniska i uniform. 

Är du mer intresserad och vill boka oss för en föreläsning eller workshop? Maila info@teskedsorden.se för mer info.