Teskedsorden

Relationerna, förtroendet och respekten mellan ungdomar och yrkesprofessionella i uniform måste stärkas. Därför erbjuder nu Teskedsorden Medmänniska i uniform, en utbildningssatsning mot fördomar, diskriminering och liknande former av intolerans riktat till yrkesprofessionella i uniform.

Närvaron av uniformerade yrkesgrupper ska bidra till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet samt att skydda och hjälpa allmänheten. Organisationen ska möjliggöra och yrkesutövandet ska utföras med en respekt för allas lika värde och demokratiska fri- och rättigheter. Detta betyder att agera och bemöta människor med respekt och värdighet.

Där finns ungdomar som av olika anledningar inte känner förtroende för t.ex. polis och ordningsvakter vilket kan skapa konflikter. Vi har i dag unga som flytt icke-demokratiska och krigsdrabbade länder med ett icke fungerande polis och rättsväsende. Dessa erfarenheter kan i sin tur bidra till en fortsatt misstro mot bland annat svensk polis, myndigheter och ordningsvakter. Där finns också unga som i mötet med uniformerad personal har upplevt övervåld och kränkningar vilket minskar förtroende och tillit.

 

Yrkesvardagen för professionella i uniform är ett samhälle med stora utmaningar och där konfliktytorna blir fler. En vardag som kan vara riskfylld och inte sällan kräver snabba beslut och agerande. Bakom varje uniform finns en medmänniska och i varje ung människa likaså.

Nu erbjuder Teskedsorden yrkesprofesionella i uniform en unik och kostnadsfri möjlighet till fortbildning, reflektion och kunskapsinhämtning genom satsningen Medmänniska i uniform. 

Kommande utbildningstillfälle: Stockholm 1/4

I vår anordnar Teskedsorden ett inspirationsseminarium i Stockholm på The Park den 1 april 2018. 

Hur skapar vi positiva relationer på arbetsplatsen och motverkar fördomar och diskriminering i yrkesvardagen? 

En positiv och inkluderande arbetsmiljö bidrar till respektfulla möten i vår yrkesvardag . Välkommen till ett inspirationsseminarium där vi blandar föreläsningar, diskussioner och praktisk träning. Syftet med dagen är att få verktyg i att bemöta och hantera fördomar och diskriminering.

Seminariet riktar sig främst till chefer, HR-ansvariga och medarbetare inom polisväsendet, räddningstjänst och bevakningsbranschen som möter unga i utsatta situationer. Beslutsfattare och tjänstepersoner i Stockholms Stad med omnejd är även välkomna. 

Syftet med dagen är att inspirera och stärka ert redan pågående arbete mot diskriminering och trakasserier på arbetsplatsen. Vi blandar föreläsningar, diskussioner och praktisk träning för att ges verktyg att bemöta och hantera kränkande beteenden. Seminariet är kostnadsfritt och finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. 

Skicka din anmälan till info@teskedsorden.se