fbpx

Teskedsorden

Margret Salibi får stanna.

Margret Salibi får stanna.

Margret Salibi är född och uppvuxen i Sverige. Under hela sitt 14-åriga liv har hon levt under hot om att bli utvisad från Sverige och den plats som är hennes hem. 

Med stöd i barnkonventionen, som 1 januari 2020 blev lag i Sverige, fick Margret i förra veckan rätt i Migrationsöverdomstolen och får därmed stanna i Sverige.

Det är ett viktigt beslut som tar fasta på vad som är det bästa för barnet. Samtidigt är det en prejudicerande dom, vilket innebär att Migrationsverket framgent behöver förhålla sig till denna när de hanterar barnärenden. 

Trots det positiva beskedet att Margret får stanna i landet som hon växt upp och känner sig trygg i reagerade flera politiker på ett beklagligt sätt. Moderaternas gruppledare i riksdagen, Tobias Billström, twittrade exempelvis: 

Idag känns det bra att Moderaterna 2018 röstade nej till att göra Barnkonventionen till svensk lag.”Det är en farlig utveckling när barns trygghet förpassas till bakgrunden till förmån för populistiska utspel om vem som är mest emot invandring. Att Sverige är ett land där barnkonventionen innebär en reell skillnad för barn är tvärtom någonting vi alla ska vara stolta över och sträva efter att upprätthålla. 


Vi på Teskedsorden vill betona vikten av barnkonventionen och alla dess 54 artiklar. Genom vårt projekt Barnens planet backar vi upp detta genom konkreta handlingar. Med konventionen som utgångspunkt hjälper vi förskolepedagoger att utveckla arbetskoncept som stärker de värderingar och rättigheter som den lyfter fram. 

För att barnkonventionen ska få det genomslag den förtjänar måste hela samhället bidra och ta ansvar. Vi har som både vuxna och samhälle en lagstadgad skyldighet att skapa möjligheter för alla barn att leka, kreera, sjunga och dansa. Teskedsorden gör just detta genom Barnens Planet och bjuder in alla, stora som små, att inspireras av projektet. 

Teskedsorden erbjuder även förskolepersonal workshops som ger praktiska verktyg samt kunskap om barnkonventionen och allas lika värde. 

Vill du vill veta mer om Barnens Planet och våra workshops?
Hör av dig till ansvarig projektledare Felicia Wennberg Gonzalez på felicia.gonzalez@teskedsorden.se

Felicia Wennberg Gonzalez

Teskedsorden

Lämna en kommentar