Teskedsorden

Margot Wallström:”Debatten om invandring har mer med känslor än med fakta att göra”, Sydsvenskan 140508

Svenskar svarar genomgående fel på frågor som handlar om allt från hur stor löneskillnaden är mellan män och kvinnor, hur många flyktingar som Sverige tar emot, hur stor arbetslösheten är bland funktionsnedsatta till hur många som vill fortsätta jobba efter pensionsåldern. Okunskap öppnar upp spelplanen för en irrationell debatt präglad av rädsla. Det skriver Margot Wallström, mångfaldsansvarig vid Postkodlotteriet och styrelseledamot i Teskedsorden.
Läs artikeln här.
Gör Postkodlotteriets kunskapstest om mångfald här!