Teskedsorden

Malin Johansson

Malin Johansson

Projektledare

Malin Johansson har en bakgrund inom kommunikation och ledarskap. Hon började som skådespelerska och är nu utbildad statsvetare med en master i mänskliga rättigheter med inriktning på barns rättigheter.

Teskedsorden är för mig är en viktig röst och en påminnelse om att vi alla kan göra något här och nu med det vi har. Ett nyfiket och kreativt sinne kan åstadkomma storverk!

E-post: malin.johansson@teskedsorden.se
Telefon: +70 644 90 32

Lämna en kommentar