fbpx

Teskedsorden

Likabehandlingsarbetet får aldrig nedprioriteras

Likabehandlingsarbetet får aldrig nedprioriteras

”Konsekvenserna av att inte arbeta systematiskt med likabehandlingen kan på lång sikt vara förödande för samhället och katastrofala för de enskilda individer som utsätts”, skriver Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare på Teskedsorden, och Olle Linton, grundare av Lärare mot rasism.

När vi häromdagen läste artikeln i Skolvärlden om studien som gjorts gällande likabehandlingsarbetet i skolan blev vi inte förvånade. I korthet visar forskningen att likabehandlingsarbetet nedprioriteras av rektorer eftersom de anser sig tvingade att prioritera kunskapsuppdraget högre än den sociala uppdraget. Något som är helt oacceptabelt.

För att i så stor utsträckning som möjligt undvika konflikten mellan likabehandlingsuppdraget och kunskapsuppdraget måste rektorerna få avlastning i det arbetet. Det är en oerhört viktig uppgift som under inga omständigheter får stå tillbaka. Vi ser en utveckling av en stigande antisemitism, normalisering av rasism och en ökning av hatbrott. Detta måste skolan vara med och motverka.

Läs hela artikeln här!

 

Lämna en kommentar