fbpx

Teskedsorden

Låt oss inte blunda för strukturerna

Vi har under de senaste månaderna fått se videos spridas snabbt på sociala medier från ett flertal uppseendeväckande incidenter där väktare eller polis agerat med våld, bland annat ingripandet mot en tolvårig pojke i Kista galleria och det av den gravida kvinnan i Stockholms tunnelbana.

Men istället för att gå ner på djupet och våga prata om sakfrågan har debatten ofta handlat om vad som exakt hände vid enstaka filmade händelser. Många har försökt nyansera, vilket i regel är bra, men i det här fallet endast förminskar och relativiserar problemet. Vi måste lyfta blicken och våga se de rasistiska strukturerna som finns.

Den strukturella rasismen finns överallt i samhället. En studie för några år sedan visade att svenska lärare satte sämre uppsatsbetyg på elever med namn som klingade muslimskt jämfört med namn som lät svenska eller amerikanska. Uppsatserna var identiska.

Även inom polisen och väktarkåren finns det strukturella rasismen. De branscherna är troligtvis inte värre än andra men det kan uppfattas så då våld är en del av deras vardag och arbete.

Sedan 2015 har vi på Teskedsorden erbjudit en utbildningsinsats avsedd för poliskåren och andra branscher i uniform som syftar till att skapa ökad förståelse och insikt kring frågor som maktstrukturer, rasism och intolerans. Den som inte fått utbildning om dessa frågor kan sällan heller göra en korrekt analys av en situation i ett pressat läge.

Utbildningar som vår har länge funnits i USA där de första hölls efter polisupproren i mitten av 90-talet när fyra vita poliser friades från övervåld i Rodney King-fallet. I Sverige har det däremot varit väldigt svalt intresse av utbildningen. Vad det beror på vet vi inte, men vi vet att det behövs ännu mer kunskap om rasismens strukturer och hur de kan ta sig i uttryck.

Trots ovan nämnda incidenter är förtroendet för polisen är på väg uppåt. Förtroendebarometern rapporterade 2018 en ökning på hela 11 procent, till 65 procent. Det är en positiv utveckling men det är oerhört viktigt att denna trend fortsätter – för samtliga grupper i samhället.

För att detta ska ske krävs det att poliser och väktare börjar inse sin skuld i flera av de uppmärksammade fallen och börjar ta sitt ansvar för att sätta stopp i de egna leden för rasprofilering.

Lovisa Fhager Havdelin, generalsekreterare Teskedsorden

Lämna en kommentar