fbpx

Teskedsorden

Läraren Malin Mattsson Flennegård: Vi måste börja möta människor utan färdiga tankar och åsikter

Läraren Malin Mattsson Flennegård: Vi måste börja möta människor utan färdiga tankar och åsikter

Malin Mattsson Flennegård är Nyköpingsläraren som i hela sin karriär verkat för att tillsammans med sina elever forma respektfulla dialoger, öka förståelse för andra och värna vår demokrati. I år tilldelas hon Teskedordens stipendie med motiveringen:

För att hon som lärare i över 20 år stöttat ungdomar att träna sin förmåga till ökad empati och tolerans. I hennes arbete med nyanlända står människors egna berättelser i centrum, och med utgångspunkt i dessa för hon livsviktiga insikter och lärdomar vidare.

Vi ställer tre frågor till Malin.

Vad innebär det för dig att i ord och handling bidra till en mer respektfull dialog människor emellan?

För mig handlar det om att mötas utan färdiga tankar och åsikter och att ständigt påminna mig om att alla människor har en historia som jag inte vet något om. När jag är nyfiken och lyhörd så kan jag få andra att känna sig trygga och sedda. Det är bästa utgångspunkten för respektfulla möten och samtal och då kan också svåra och laddade situationer bli mjukare i kanterna.

Vad är det som engagerar dig i ditt jobb?

Dels kärleken till läraryrket som hantverk – att få uppleva när jag gör skillnad för unga människor. Men också att tillsammans med dem utforska de frågor jag tycker är de största och viktigaste vi människor har att brottas med. De som handlar om demokrati, rättvisa, mångfald och tolerans. Hos unga finns så stor vilja att låta dessa frågor gå rakt in i hjärtat och hjärnan och då händer det spännande och fina saker.

Vad betyder det för dig att få Teskedsordens stipendium?

Det betyder enormt mycket. Mitt arbete är så mycket min identitet, själva livsluften. Det känner jag att jag får uppskattning för genom detta stipendium och det är jag så oändligt tacksam för.

⭐️

Varje år delar vi på Teskedsorden ut stipendier till människor eller grupper som gjort en insats för ett tolerantare samhälle. Syftet är att uppmuntra och belöna dem som i ord och handling bidrar till en respektfull dialog mellan människor och river murar av etnicitet, social ställning, ålder, kön, religion och politik. Läs mer här.

Fotograf: Toste Severin

Lämna en kommentar