fbpx

Teskedsorden

Sedan 2006 har Teskedsorden delat ut cirka 800 000 exemplar av Amos Oz ikoniska bok Hur man botar en fanatiker. Nu kommer en ny, uppdaterad version – Kära fanatiker,  som vi åter igen distribuerar till gymnasieelever. Läs mer och ladda ner lärarhandledningen här.

Den snabbt växande fanatismen, i alla dess former, måste stoppas. Och först och främst innebär det att vi själva också behöver finna modet och viljan att avväpna vår egen inre fanatiker. Detta kan endast göras om vi, då och då, kan få vår inre fanatiker att skratta åt sig själv. För om det är något jag har lärt mig om fanatism så är det att en fanatiker saknar både självinsikt och humor.

– Amos Oz (1939-2018)

Vem är en fanatiker?

Författaren till Kära fanatiker, Amos Oz levde hela sitt liv i Israel – ett land där han fått se och uppleva fanatism på nära håll. I den här boken berättar han om sin syn på fanatism och hur den bäst kan bemötas.

Fanatism kan se ut på många olika sätt. Vi kan se fanatikern på tv-skärmen, som hytter med näven, som skriker ut sin aggression över sin syn på världens ondska. Vi kan stöta på fanatikern på nätet, där hen envist och utan att lyssna på några motargument hamrar på tangenterna för att förmedla sitt eget budskap och världsbild – utan att bry sig om hur många personer som såras och kränks. Vi kanske också kan hitta fanatikern inom oss själva, hos en nära vän, familjemedlem eller klasskompis? Som tycks ha fått en uppenbarelse, en insikt om lösningen på ett stort problem som bara måste förmedlas till alla runtomkring.

Amos Oz menar att fanatism bara drabbar människor som saknar humor och fantasi. Det är omöjligt för en fanatiker att sätta sig in i någon annans perspektiv eller skratta åt sina misstag. Så om humor och nyfikenhet är vårt viktigaste skydd mot fanatism – aktivera det ofta! Läs böcker, se film och lyssna på musik. Lyssna och lär av andras tankar och förhållningssätt. Granska dina egna åsikter med lite distans.

Kära fanatiker finns att beställa för gymnasieskolor som vill arbeta med dessa frågor i klassrummet. Tillsammans med Amos Oz tror vi att med de medel vi har kan vi alla vara en motkraft mot fanatism, hat och intolerans. Vi utgår ifrån tanken att alla kan bidra med något litet, om så bara en tesked för att skapa ett samhälle fyllt av tolerans, mångfald och glädje. 

Beställ klassuppsättning genom att maila info@teskedsorden.se. Pris 250 kr.

Kära fanatiker - inläst av Mark Levengood

Nu finns Kära fanatiker också som ljudbok! Lyssna på boken i inläsning av Mark Levengood.