Teskedsorden

Teskedsorden är en röst för mångfald som genom opinionsbildning och aktiva ställningstaganden arbetar för att främja ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Läs mer om våra kampanjer här.

Var inte medrasist - säg ifrån!

Barnens drömburk

Illsutration: Rosa himmel med vita moln och i mitten en blå burk där det står "Barnens drömburk" på en vit etikett

Förlåt räcker inte