fbpx

Teskedsorden

Teskedsorden är en röst för mångfald som genom opinionsbildning och aktiva ställningstaganden arbetar för att främja ett öppet Sverige där allas rättigheter respekteras oavsett etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Läs mer om våra kampanjer här.