Teskedsorden

Jonna Mannberg

Jonna Mannberg

Insamlingsansvarig

Jonna Mannberg brinner för ett samhälle av alla och för alla, i vilket alla känner sig representerade och där allas röster kan höras. Vägen dit är dialog med och förståelse för våra medmänniskor. Jonna har en kandidatexamen i mänskliga rättigheter, och har även studerat statsvetenskap, litteraturvetenskap och konstvetenskap. Hon sitter i styrelsen för Refugees Welcome Stockholm och projektleder ett inkluderingsprojekt vid namn Rosa Stationens Kulturmöten.

Teskedsorden för mig: Teskedsorden har inte endast möjlighet att påverka vår samtid, utan även vår framtid. Vi måste arbeta tillsammans för att skapa ett positivt samhällsklimat, präglat av mångfald och ömsesidig respekt. Genom kultur och berättelser har vi möjligheten att nå ut till människor och få dem att reflektera kring frågor om demokrati, rättigheter och allas lika värde.

E-mail: jonna.mannberg@teskedsorden.se

Lämna en kommentar