fbpx

Teskedsorden

Jiang Millington

Jiang Millington

Kommunikationschef

Jiang är utbildad strategisk kommunikatör och journalist och har arbetat bland annat som redaktör, biståndsarbetare, projektledare och kommunalråd. Jiang har lång erfarenhet av att bedriva opinionsarbete. Med erfarenhet av både sakpolitiskt, civilt påverkansarbete och partipolitiskt oppositionsarbete är hon en van förhandlare och debattör. Dialog och samtal, menar hon, är demokratins livsluft. När vi inte tål motstånd och försöker kväva varandras olikheter, då förlorar vi också vår kreativitet. Och utan kreativitet stagnerar och krymper människor och samhällen.

Teskedsorden för mig: För att påverka framgångsrikt behöver det finnas både allvar och lekfullhet, egen kompetens och lyhördhet för andra, starkt driv och inlyssnande. För mig är Teskedsorden allt det.

E-post: jiang.millington@teskedsorden.se
Telefon: +46 79-304 80 40

Lämna en kommentar