fbpx

Teskedsorden

Internationella barndagen

Internationella barndagen

Visste du att barn har särskilda rättigheter?

Idag, för 31 år sedan, antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter – även kallad Barnkonventionen, och sedan den 1 januari 2020 så har Barnkonventionen varit en del av svensk lag. Det betyder att alla åtgärder eller beslut som rör barn ska beaktas utifrån vad som anses vara barnets bästa med tonvikt på barnets eget perspektiv och erfarenheter (Barnombudsmannen).

Idén om barnets rättigheter grundar sig i barnets rätt att få sina grundläggande behov tillgodosedda, att skyddas mot utnyttjande och diskriminering, att få sin röst hörd och att bli respekterad (Regeringen). Barnkonventionen gäller alla barn i hela världen, definitionen som finns i konventionen ska täcka alla barn oavsett religion, språk, etnicitet, kön, sexualitet eller funktionalitet. Artiklarna som finns i Barnkonventionen ska alla respekteras, skyddas och uppfyllas av stater som skrivit under den.

Visste du att hälften av alla människor på flykt idag är barn?

I samband med Internationella barndagen och årsdagen för Barnkonventionen vill jag lyfta ett barn som speglar många barns verklighet, nämligen Sarah från Teskedsordens projekt Sarahs resa.

I filmen Sarahs resa får vi följa Sarah som tvingats fly sitt hemland. Filmen visar Sarah som tar sig igenom både de lätta och svåra, glada och hemska upplevelser som hon tvingas möta på sin resa. Vi får följa henne från från hemlandet, tiden i flyktingläger, den farliga resan till trygghet och i arbetet med att bygga upp sig själv och ett nytt liv i det nya landet.

Med projektet vill Teskedsorden skapa en motvikt till hopplösheten i samtal om migration och förändra bilden av nyanlända barn med flyktingbakgrund. Fokus förflyttas från ordet ”flykting” till innebörden att vara människa på flykt. 

Filmen och handledningen är ett verktyg för att tala om flykt, integration, vänskap och alla barns lika värde. Med en målgrupp på barn mellan 7 och 9 år vill Teskedsorden lyfta samtal och diskussioner i klassrummet, där vi genom filmen frammanar en bild av barn med flyktingbakgrund som modiga, starka och med mycket att berätta.

Filmen Sarahs resa är inte endast för att stärka barn som själva tvingats fly, den uppmanar även barn utan flyktingbakgrund att få förståelse för vad miljontals barn tvingas uppleva dagligen. Att skapa förståelse, insikt och medkänsla för barn som tvingats fly är viktigt för att främja jämlikhet och motverka rasism.

Arbetar du med barn i åldern 7-9 år och är intresserad av att ta del av våra kostnadsfria workshops för Sarahs resa? Kontakta oss på info@teskedsorden.se

Läs mer om projektet Sarahs resa och se filmen här