Teskedsorden

Idag fyller barnkonventionen 30 år!

Idag fyller barnkonventionen 30 år!

Idag är det exakt 30 år sedan som konventionen om barns rättigheter enhälligt antogs av FN:s generalförsamling. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är egna individer med egna rättigheter. Förra året fattade också riksdagen ett historiskt beslut – att göra barnkonventionen till svensk lag från och med 1 januari 2020. Att konventionen nu blir lag innebär möjligheter för ett kunskapslyft om barns rättigheter i förskolan, skolan, vården och för andra aktörer som möter barn. Tillsammans bidrar vi till att denna lag går från ord till handling!

Vi på Teskedsorden tror stenhårt på att kultur, fantasi, musik och skaparglädje är utmärkta metoder för att praktiskt föra in barnkonventionens skrivningar i förskolan och skolan. I projektet Barnens Planet utgick vi ifrån just detta! I materialet tas vi med på en resa till en planet där barnens rättigheter står i centrum. Där är barnens drömmar, viljor och önskningar det allra viktigaste. Med utgångspunkt i materialet har vi utbildat förskolepedagoger över hela Sverige i hur de kan implementera barnkonventionen i sin undervisning.

En kommun att inspireras av är Årjäng i Värmland. Förra året träffade Teskedsorden alla kommunens förskolepedagoger för att samtala om hur konventionen kan arbetas med i förskolan på daglig basis. Boken Barnens Planet delades ut till samtliga förskolor som under hela året har arbetat med att stärka sina kompetenser inför lagändringen. Efter vårt besök inrättade bland annat kommunen en barnrättsgrupp där en representant från varje kommunal verksamhet är med.

Arbetar du med eller i förskolan och vill ha stöd och metoder för praktiskt arbete med barnkonventionen? Teskedsorden erbjuder både föreläsningar och workshops för att ni ska ha bästa förutsättningar att arbeta med alla barns lika rätt i er verksamhet. Hör av dig till oss om du vill veta mer!

Boka här!

Fotograf: Julia Sjöberg

Lämna en kommentar