Teskedsorden

Hur kommer vi vidare i det interna mångfaldsarbetet?

Hur kommer vi vidare i det interna mångfaldsarbetet?

Välkommen till ett unikt utbildningstillfälle tillsammans med Teskedsorden och Lika Olika, två organisationer med bred och mångårig kunskap om mångfalds- och diskrimineringsfrågor.

I dagens arbetsliv kan arbetet för mångfald och mot kränkningar upplevas som alltmer viktigt. Vi vet av erfarenhet att det inte alltid är enkelt. Därför erbjuder vi en fortbildningsförmiddag om detta högaktuella ämne. Kom för att inspireras, reflektera och lär tillsammans med oss!

Program

Datum: 11 oktober 2019
Frukostmacka serveras från 08:00. Programmet börjar 08:30.

  • Det välmående samhället börjar med dig
    Föreläsning med Mary Juusela, Lika OlikaEn världsunik studie kring mångfald och tolerans ligger till grund för Mary Juuselas prisbelönta inspirationsföreläsningar om integration, identitet och fördomar. Vad gör att människor hamnar utanför och hur påverkar det individens hälsa och potential? Vad tjänar individ, samhälle och Sverige på att vi tar hand om varandra? Mary Juuselas Lika Olika-metoden används inom värdegrundsarbete i fler än 200 skolor, företag och kommuner. Med mångfalden som hållbarhetsgrund och affärsnytta tar Mary Juusela med sina åhörare på en lärorik och utmanande resa som har fått över 40 000 svenskar att se sig själva och sina medmänniskor med nya ögon.
  • Att arbeta för mångfald i arbetslivet är frivilligt – men det är det inte att motverka diskriminering
    Föreläsning och workshop med Camilla Rehn, TeskedordenI det interna mångfaldsarbetet behöver vi känna till diskriminerings-grunderna och ett företags skyldigheter för att motverka diskriminering. Men hur levandegör vi abstrakta ord i värdegrund och styrdokument? Hur agerar vi i konkreta situationer på arbetsplatsen och hur kan vår egen personliga identitet och våra privilegier påverka vårt agerande?  Camilla Rehn blandar föreläsningsdelar med praktiska övningar där gruppen reflekterar tillsammans.

Programmet är slut kl. 12:00. Då bjuder vi på en lunch som du antingen äter tillsammans med gruppen eller tar med dig tillbaka till kontoret.

Anmäl dig här!

Lämna en kommentar