fbpx

Teskedsorden

Hur är vi på Infranord när vi är som bäst?

Hur är vi på Infranord när vi är som bäst?

Infranord hörde av sig till Teskedsorden med en utmaning. De hade tillsammans med personalen låtit ta fram en värdegrund. Med hjälp av oss ville de tydligare förankra värdegrunden i personalgruppen.

Under en månad träffade Teskedsorden alla Infranords 400 anställda i Halland och Västra Götaland. Med stöd i Teskedsordens expertis om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrund diskuterade vi värdegrund och värdeord. I fokus för träffarna låg en central fråga: Hur är Infranord när vi är som bäst?

 ”Föreläsningen har väckt intressanta tankar och diskussioner som vi tar med oss i det fortsatta arbetet med vår värdegrund och företagskultur.”

Beställare: Infranord
Ort: Falköping, Borås, Falkenberg och Göteborg

Vill du beställa ett liknande upplägg? 
Kontakta Teskedsorden med din utmaning!

Lämna en kommentar