Teskedsorden

Ungdomsutbyte Israel-Palestina-Sverige

Ungdomsutbyte bereder vägen till försoning
Fredagen den 16 september 2011 genomfördes det första elevutbytet mellan Kungälv, Shaar Hanegev och Hope School – skolor i Sverige, Israel och Palestina. Det är det första kända och formella elevutbytet mellan israeliska och palestinska elever över den gröna linjen på tio år, säger projektledaren, läraren Christer Mattsson. Totalt möttes elva elever från Kungälv, där mötet ägde rum, nio från Palestina och fyra från Israel, samt fem lärare från Kungälv och tre respektive två från Palestina och Israel.
I samband med en utbildningsresa till Israel 2008 blev Kungälv som enda kommun i Sverige erbjuden att vara med i historieprojektet ”Dualistic History” mellan gymnasieskolorna i Shaar Hanegev i Israel respektive Beit Jala i Palestina. Från Kungälvs sida blev det lärare och elever på Mimers gymnasium som engagerade sig i projektet. Det är det oberoende fredsforskningsinstitutet PRIME (Peace Research Institute in the Middle East), som har initierat detta samarbetsprojekt i syfte att öka förståelsen mellan gymnasieungdomar i Israel och Palestina för att på så sätt bereda vägen för en försoning mellan folkgrupperna. Projektet ”Dualistic History” har producerat en gemensam lärobok för gymnasieelever i Palestina och Israel om de båda ländernas historia. Ytterligare ett möte planeras äga rum under 2012

Utbytet handlar om vilka erfarenheter eleverna har gjort under undervisningen med dualistisk historieundervisning.Därtill samtalar man om varje elevs förväntningar och farhågor om framtiden och avslutningsvis kommer gruppen diskutera frågan om synen på konfliktens uppkomst. ”Syftet är att skapa en förståelse för hur andra ser på historien och sin egen situation. Detta skapar nyanser av varandra som förebygger och monterar ner en del av våra stereotyper och möjliggör nödvändiga ytterligare möten och samtal”, säger Christer.
Under namnet Toleransprojektet har Kungälvs kommun sedan 1995 bedrivit ett aktivt pedagogiskt arbete bland främst grundskolorna för att motverka främlingsfientlighet och rasism. Som ett resultat av detta arbete finns det för närvarande ingen organiserad rasism eller någon nazistisk grupp i kommunen. Genom projektet ”Dualistic History” introducerar Kungälvs kommun en unik pedagogisk metod som i Sverige kan användas både i skolans ordinarie undervisning och i särskilda sociala insatser.
Läs mer om ungdomsutbytet i länkade artiklar:
Inför ungdomsutbyte Israel-Palestina 
Ungdomsutbyte Israel-Palestina
Ungdomsutbyte Israel-Palestina i GP

Film