Teskedsorden

Hjärnkoll ska motarbeta fördomar. Sydsvenskan 140204

”Hjärnkoll” är en nationell kampanj för att minska fördomarna och öka acceptansen kring psykisk sjukdom och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Kampanjen sker på uppdrag av regeringen och drivs av myndigheten Handisam och nätverket Nationell samverkan för psykisk hälsa (NSPH).
Tanken är att bästa sättet att förändra attityder är att de som själva har erfarenhet av psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning är öppna kring detta, bland annat genom att föreläsa och medverka i medierna. Kampanjen har tvåhundra så kallade ambassadörer, som gör detta för att bidra till en nyanserad bild av psykisk ohälsa.
Enligt Hjärnkolls egna undersökningar har tre av fyra svenskar egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller någon drabbad i sin närhet. Enligt socialstyrelsen lever 20–40 procent av Sveriges befolkning med psykisk ohälsa. Det är dessutom den överlägset vanligaste orsaken till sjukskrivning.
Lär mer: www.hjarnkoll.se
Läs artikeln här.