fbpx

Teskedsorden

Hela Sverige är nu Barnens planet!

Hela Sverige är nu Barnens planet!

Barnens planet har nu släppts för alla som är intresserade! Redan nu har vi skickat över 10 000 exemplar till förskolor, bibliotek, kulturcentrum och kommunavdelningar runt om vårt land. Vi ser fram emot att se boken i många förskolor och att få ta del av hur den arbetas med. Vi vet att många förskolor spinner vidare utifrån materialet och ger barnen möjlighet till att skapa vidare. Ett sådant arbete är från en förskola i Alingsås där barnen skapat sin egna planet och hade med den i stadens ljusvandring. I arbetet var det viktigt för barnen att allas olikheter fick plats och att deras tankar fick stå synligt på planeten.

Under året har konferenser med Barnens planet, med barnkonventionen i fokus, genomförts i sex olika regioner i Sverige. Vi har besökt Göteborg, Kalmar, Karlstad, Kristianstad, Borlänge och Malmö. Vi är också ute på enskilda förskolor och håller workshops. Sammanlagt har vi träffat drygt 1150 personer som dagligen arbetar i förskolan och tillsammans med dem samtalat och reflekterat över vad icke-diskriminering och barns delaktighet innebär i realiteten.

Vi har under året fått feedback på att vårt material är efterlängtat och behövligt. Att det synliggör normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt. Med enkla och tydliga övningar kan både de vuxna på förskolan och barnen närma sig frågor som kan upplevas svåra att prata om. Om lite drygt ett år blir barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär att de av oss som arbetar med och för barn behöver stärka oss i vår kunskap om barnkonventionen men också hur vi gör den levande i alla barns vardag!

Har du arbetat med Barnens planet och vill dela med dig av dina erfarenheter, tveka inte att höra av dig i så fall!

Marie Spörndly
Projektledare Barnens Planet

Lämna en kommentar