Teskedsorden

Ge lärare gedigen kunskap att stoppa främlingshatet, GP Debatt 140321

Aktiviteten hos nazister är den största på mycket länge. I detta läge saknar skolan förutsättningar att arbeta långsiktigt med att förklara hatets ideologi och arbeta för ökad tolerans, skriver Bo Jansson, Lärarnas Riksförbund, och Christer Mattsson, grundare av Toleransprojektet.
Det är lätt att säga att vi skall arbeta långsiktigt i skolan. Långsiktigt arbete innebär, som all annan undervisning, att det finns en inbyggd ämnesteoretisk progression. Det räcker inte med, att som i dag, låta utomstående aktörer från olika välvilliga frivillighetsorganisationer komma in i klassrummet och genomföra fyrahörnsövningar, quiz i tolerans och gå i någon annans skor under 40 minuter. Det saknar utbildningens grundläggande krav på att utgå från elevens behov, styrdokumentens krav och vetenskaplig förankring.
 Läs mer här.