fbpx

Teskedsorden

Frukost för mångfald i arbetslivet

Frukost för mångfald i arbetslivet

Välkommen till en frukost som vill inspirera mångfaldsarbetet genom att ge inblick i praktiska exempel från två olika företag!

Läs mer och anmäl dig här https://frukost-for-mangfald-i-arbetslivet.confetti.events/

PROGRAM
Ett aktivt mångfaldsarbete ökar lönsamheten och kreativiteten inom företaget och kan ha en positiv verkan på ditt företags varumärke.

Våra fördomar och attityder hindrar oss från att inkludera människor som är olika oss själva. Något som vi ofta gör omedvetet. Konsekvensen blir att medarbetare som inte passar in i normen exkluderas, eller till och med inte rekryteras. Därför är det viktigt att arbeta systematiskt med att främja mångfald och ett inkluderande arbetsklimat. Samt att rekrytera bortom våra nätverk för att ta tillvara på värdefull kompetens.

Praktiska tips för ditt företags mångfaldsarbete i två olika samtal:

– Hur kan man i företagets interna mångfaldsarbete arbeta långsiktigt, systematiskt och med tydliga mål? Vad krävs för att driva arbetet och vilka fallgropar finns? I ett samtal med Teskedsorden delar Riksbyggens HR-strateg Benita Olsson med sig av exempel och erfarenheter. Teskedsorden och Riksbyggen samarbetar i mångfaldsarbetet.

– Sju av tio jobb förmedlas genom kontakter. När EYad NOor, ursprungligen från Eritrea, kom till Sverige för några år sedan hade han varken jobb eller kontakter. Idag har han fast anställning som kontorsansvarig på Stratsys som valde att tänka i nya banor när de skulle rekrytera. Tack vare samarbetet med Jobbentrén som hjälper företag och nyanlända att skapa lyckade anställningar. Eyad Noor i samtal tillsammans med Erik Englund hållbarhetsansvarig på Stratsys och Jobbentréns grundare Dea Ahlenius.

—-

Vegetarisk frukostmacka serveras från kl 7.30

Seminariet håller på mellan kl 8-9

Eventet är kostnadsfritt. Du anmäler dig här https://frukost-for-mangfald-i-arbetslivet.confetti.events/

Lämna en kommentar