Teskedsorden

Främlingsfientliga åsikter vanliga i skolan, Dagen 140515

Sex av tio lärare har mött främlingsfientliga åsikter på sina lektioner. Undervisning i religion och historia är en del av botemedlen, menar debattören Christer Mattsson, styrelseledamot i Teskedsorden. Han säger till Skolvärlden att undervisningen i historia, religion och svenska är de tre viktigaste ämnena i ett långsiktigt arbete att öka toleransen och påpekar också att långsiktighet inte är att ha en temadag varje termin, utan att man måste tänka framåtskridande. Risken med att försöka nå snabba, kortsiktiga resultat är att man låser fast positionerna, menar han.
Läs hela artikeln här.