Teskedsorden

Förste folkvalde nazisten sedan kriget, Sydsvenskan 140412

Nazistiska Svenskarnas Parti ställer upp i valet i 35 svenska kommuner, varav fyra i Skåne.
I Ystad har Lars Rosenberg – invald i fullmäktige för SD – gått över till SVP.
Skåne har därmed fått sin förste folkvalde nazist efter kriget.
Svenskarnas Parti (SVP) är ett nazistiskt parti som tidigare hette Nationalsocialistisk Front.
Partiprogrammet osar nationalsocialism och rasbiologi: Bara personer som är ”genetiskt lika svenskarna” ska få vara medborgare. Partiet vill skapa ett ”etniskt homogent livsrum”.
Målet är att avskaffa den parlamentariska demokratin.
Läs mer här.