fbpx

Teskedsorden

Förskolebussarna i Nyköping bryter segregeringen i förskolan

Förskolebussarna i Nyköping bryter segregeringen i förskolan

Tidigare i höstas åkte Teskedsorden på ett studiebesök till Brandkärr. Stadsdelen ligger geografiskt sett nära Nyköpings innerstad, men för de som lever och verkar här kan avståndet uppfattas som mycket längre. Bostadsområdet är ett av många i Sverige som segregerats från det övriga samhället, med tydliga konsekvenser för de barn som växer upp här. De som arbetar på förskolor i Brandkärr upplever att intresset från politiker är lågt. Det finns en känsla av utanförskap, att inte tillhöra majoritetssamhället.

För att bryta segregeringen krävs det riktade insatser för dessa barn tidigt i livet. I förskolor i Brandkärr har 97 respektive 98 procent ett annat modersmål än svenska, i Nyköpings innerstad är procentsatsen nästan lika hög för barn med två svenskfödda föräldrar. Kontrasterna mellan områdena är enorma, och förutsättningen för barn som växer upp där likaså. En av pedagogerna i Brandkärr betonar att barnen redan vid en tidig ålder ”bygger in identiteten”.

När Teskedsorden besöker Brandkärr har det precis upprättats två stora väggmålningar på husen som går att se från den förskola vi besöker. Vi är här för att delta i ett studiebesök på förskoleverksamheterna; på allt ifrån den öppna förskolan till det aktiva projektet förskolebussarna. Förskolebussarna är ett positivt exempel på projekt framtagna för att motverka polariseringar och skapa mötesplatser mellan barn från olika delar av staden, och för att bryta den ökade segregeringen i kommunen. Fasta barngrupper deltar och genomför tillsammans sin utbildning på ett utflyktsmål varsin vardag i veckan, varje gång med hälften av barngruppen från Brandkärr och hälften från centrala Nyköping.

Förskolebussar fungerar inte enbart som medel för att främja samhörigheten i samhällen. Forskning på förskolebussar visar även att mobiliteten kan utveckla lärandet och barnens kompetenser, eftersom de får upptäcka saker på plats. Pedagoger på förskolebussarna har uttryckt att arbetet både följer läroplanen och att barnen aktivt får upptäcka sin omgivning genom att utforska och leka fram kunskapen och lärandet.

I samband med att Barnkonventionen från den 1 januari 2020 blir till lag måste arbetet för att främja barns jämlika tillgång till sina rättigheter bli än mer prioriterat. I kampanjen Barnens Drömburk har Teskedsorden valt att uppmärksamma 30-årsdagen sen konventionen trädde i kraft genom att samla in barns drömmar och skicka till stadsministern, för att de ska bli till offentliga handlingar och därmed sparas för all framtid. Barnkonventionen förtydligar liksom skollagen att staten har ett åtagande att aktivt arbeta för att barn ska ha lika tillgång till sina rättigheter såväl som lika möjligheter oavsett var i landet de föds. På utflykten med förskolebussarna läser vi Teskedsordens förskolebok Barnens planet och frågar barnen vad de drömmer om.

Barn: En superhjälte, som i boken
Fråga: Vad skulle du göra då?
Barn: Jag skulle fånga de som är elaka

För att bryta polariseringar i samhället krävs det långsiktiga, aktiva insatser och åtgärder. Om du är verksam i ett område där du upplever ett behov av att arbeta med mångfald och allas lika värde – ta del av Teskedsordens material för förskolan här!

Jonna Mannberg, Projektassistent Teskedsorden

Lämna en kommentar