fbpx

Teskedsorden

Förebyggande arbete mot extremism – Hela Gotland 130411

DEBATT
Förebyggande arbete mot lokala vit makt-grupper och våldsbejakande högerextremism lönar sig. De kostnader som sådana grupperingar kan generera uppgår till 100-tals miljoner kronor. Numera finns en mångårig och beprövad metod för att stävja rekryteringen.