fbpx

Teskedsorden

Musik har makt att förändra. Historiskt sett har artister använt sin musik för att visa på motstånd mot auktoritära och förtryckande regimer. Men vad händer när musiken tystas ner, censureras och motarbetas? Vilka blir konsekvenserna för vår demokrati? I projektet Förbjuden Musik ska Teskedsorden tillsammans med unga mellan 13-19 sätta in musiken i den politiska kontexten och med hjälp av det inspirera fler unga till ökat demokratiskt engagemang.

Hur skulle det kännas för unga idag om deras favoritartist inte fanns tillgänglig på Spotify eller Youtube? Eller om artistens texter om politik, sex och utanförskap censurerades? Musik har kapacitet att utmana makten på ett sätt som det skrivna ordet inte alltid kan.

I projektet Förbjuden Musik ska Teskedsorden tillsammans med unga mellan 13 – 19 år dyka djupare i hur musiken har makt och potential till att öka ungas engagemang för demokrati och mänskliga rättigheter. Med musikens hjälp kan vi skapa en ökad förståelse för hur nationalistiska och populistiska partiers beslut och styrning kan utgöra ett hot mot värden som vi ser som grundläggande i vårt demokratiska samhälle. 

 

Vill du veta mer?

Tillsammans med ungdomar ska vi ta fram ett utbildningsverktyg för att behandla frågor om demokrati, rättigheter och musik som kan integreras i skolundervisningen för högstadiet och gymnasiet på ett sätt som är både inkluderande och långsiktigt. Syftet är att verktyget ska uppmuntra unga att utveckla sin förmåga att kritiskt granska samtiden, skapa metoder för engagemang och bidra till förståelse för vad det innebär att leva i en demokrati. 

I projektet kommer vi bland annat arrangera workshops, ta fram ett digitalt utbildningsverkyg och arrangera en avslutande konsert med ungdomar och kända musiker. 

 

Förbjuden Musik finansieras med stöd av: