Teskedsorden

Nedan presenteras Teskedsordens projekt för gymnasieskolan. Har du några frågor om projekten är du välkommen att kontakta oss via frågeformuläret längst ned på sidan.

Berättelsen om Sverige

Hur kan dina gymnasieelever påverka samhället, idag och i morgon? Varför ska de bry sig, och hur kan de skapa den förändring de vill se? Under hösten gör Teskedsorden och författaren Patrik Lundberg en exklusiv demokratisatsning i utvalda gymnasieskolor!

Kära fanatiker

Sedan 2006 har Teskedsorden delat ut cirka 800 000 exemplar av Amos Oz ikoniska bok  Hur man botar en fanatiker. Nu kommer en ny, uppdaterad version Kära fanatiker, som vi åter igen distribuerar till gymnasieelever. Läs mer och ladda ner lärarhandledningen här.

Reality Check

Teskedsorden har tillsammans med Anna Lindh Foundation och Mångkulturellt Centrum utvecklat ett applikationsspel riktat till unga i åldrarna 13-19 år.

Appen är Sveriges första mot rasism och går ut på att användaren blir tilldelad en fiktiv identitet och följer samma person under ett antal dagar. Spelet är upplevelsebaserat utifrån händelser kopplade till rasism, diskriminering och fördomar, där användaren väljer mellan olika utfall. Till appen kommer tillhörande lärarhandledning. Spelet finns tillgängligt för nedladdning på App Store och Google Play.

Jag, mamma och Förintelsen

Under läsåret 2019/2020 inleder Teskedsorden och teaterpedagog Eva Dällerud ett unikt samarbete med bas i föreställningen Jag, mamma och Förintelsen. Välkommen att boka en föreställning och ett samtal som bottnar i Förintelsen. Tillsammans reflekterar vi sedan kring Förintelsens avtryck i dagens samhälle.

Inte en främling

Varför upplever vissa av oss att vi är främlingar i vårt eget land? Teskedsorden startade projektet Inte en främling med förhoppningen att stärka ungdomars uppfattning om att alla människor är fria att definiera sig – eller inte definiera sig alls – oberoende av begränsande normer. Resultatet blev en serie personliga berättelser och funderingar kring ämnen som identitet, diskriminering, normer och mångfald. Några av berättelserna finns samlade i boken Inte en främling, som ställer frågan “Vem ska man vara för att platsa i Sverige?”

Boken kan användas som exempelvis diskussionsunderlag i undervisningen i svenska, historia och samhällskunskap. Inte en främling finns att köpa både i sin originalversion och som lättläst version i vår gåvoshop.

Alla borde vara feminister

Alla borde vara feminister är Chimamanda Ngozi Adichies personliga och inspirerande upprop för en feminism som angår oss alla och som lyfter blicken ut mot världen. Texten är från början ett bejublat TED-talk som har över fem miljoner visningar på YouTube. Boken har distribuerats kostnadsfritt i samarbete mellan Teskedsorden, Albert Bonniers förlag, Sveriges Kvinnolobby, FN-förbundet, TCO, LO, Unison och Gertrud Åström. Nedan finns en lärarhandledning för nedladdning.

“Jag skulle vilja att vi börjar drömma om en plan för ett annorlunda samhälle. En rättvisare värld. En värld med lyckligare män och lyckligare kvinnor som är ärliga mot sig själva. Och det är så här vi ska börja: vi måste uppfostra våra döttrar annorlunda. Vi måste även uppfostra våra söner annorlunda.” Chimamanda Ngozi Adichie