fbpx

Teskedsorden

Nedan presenteras Teskedsordens projekt för grundskolan, från lågstadie till högstadie. Under varje projekt hittar du en tillhörande lärarhandledning. Har du några frågor om projekten är du välkommen att kontakta oss via frågeformuläret längst ned på sidan.

Webbaserade utbildningar

Nu digitaliserar vi utbildningar för distansundervisning.

Foto på svarta tavlan, med text i lila: Vardagsrasism och civilkurage. I högra nedre hörnet finns karaktärerna i appen Reality Check och uppe i högra hörnet står det i rött. Utbildning online

Lågstadiet

Sarahs resa – en hjälte på flykt

I den animerade filmen Sarahs resa får vi möta Sarah som tvingas fly från sitt hemland på grund av ett krig. I filmen följer vi henne i hemlandet, på flykten över havet, i flyktinglägret och den första tiden i det nya landet Sverige.  Filmen är ett verktyg för att prata om flykt, integration, vänskap och allas lika värde med barn mellan 7 och 9 år. 

Sarah är barnet som tvingas fly från sitt hemland, men hon är också en hjälte som delar sina erfarenheter – de lätta och svåra, de glada och hemska. 

Mellanstadiet

Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online

Teskedsordens lärarguide Nätets mörka sidor – hat, rasism och propaganda online för årskurs 5 är ett kostnadsfritt material för att ge lärare stöd i undervisning om källkritik och öka barns medvetenhet om hur hat och propaganda sprids på nätet.

Lärarguiden tar upp vikten av källkritik på nätet och att barn i tidig ålder informeras om och förstår betydelsen av att inta ett kritiskt förhållningssätt till vad de läser online. Dessutom innehåller materialet konkreta övningar att använda i klassrummet.

Svartvit illustration för projektet Nätets mörka sidor

Högstadiet

Radikalisering och demokrati: Att lära av Utøya

Hur motverkar vi extremistiska ideologier, yttranden och beteenden som inte kan tolereras i skolmiljön eller i det övriga samhället? Och hur kan vi med våra elever arbeta för att stärka vår demokrati?

I projektet Radiklaisering och demokrati: Att lära av Utøya vill vi på Teskedsorden tillsammans med personal i högstadiet hitta verktyg och metoder för att engagera unga i dialog om högerextremism, demokrati och mänskliga rättigheter.

Förbjuden Musik

Musik har makt att förändra. Historiskt sett har artister använt sin musik för att visa på motstånd mot auktoritära och förtryckande regimer. Men vad händer när musiken tystas ner, censureras och motarbetas? Vilka blir konsekvenserna för vår demokrati?

I projektet Förbjuden Musik ska Teskedsorden tillsammans med unga mellan 13-19 sätta in musiken i den politiska kontexten och med hjälp av det inspirera fler unga till ökat demokratiskt engagemang. Projektet utvecklas under 2020.

Reality Check

”Jag kunde komma hem från skolan och mina klasskompisar hade gömt saker i mitt hår bara för att jag har afro”, 19-årig tjej.

Reality Check är Sveriges första app mot rasism och går ut på att användaren blir tilldelad en fiktiv identitet, för att sedan samma person under ett antal dagar. Spelet är upplevelsebaserat utifrån händelser kopplade till rasism, diskriminering och fördomar, där användaren väljer mellan olika utfall. Till appen kommer tillhörande lärarhandledning. Spelet finns tillgängligt för nedladdning på App Store och Google Play.