fbpx

Teskedsorden

Teskedsordens målsättning är att nå barn och ungdomar och få dem att reflektera kring frågor om tolerans och respekt. Genom en aktiv dialog med unga personer vill vi öka förståelsen och lyhördheten människor emellan.

För att nå barn och ungdomar vänder sig Teskedsorden till skolpersonal runt om i landet och deras elever på olika utbildningsnivåer. Längre ned hittar du undersidor till de olika utbildningsnivåerna. Där finns information om alla projekt för förskola, grundskola och gymnasiet.

Vi har även en samlingssida med tips lämpliga för olika åldrar. Där finns bland annat böcker och filmer som kan vara användbara i undervisningen såväl som för underhållning.

Är du istället intresserad av någon av våra utbildningar för vuxna? Klicka här för mer information.

Foto: Sanna Sjöswärd

Arbeta långsiktigt med Teskedsorden

Varje skola eftersträvar långsiktighet i sitt arbete med värdegrund, demokrati och trygghet för alla elever. Men ibland behöver man inspiration och hjälp för att ta arbetet till nästa nivå eller för att skapa samsyn kring de utmaningar som finns. Här kan ni ta hjälp av Teskedsorden!

Teskedsorden kan bidra till skolans långsiktiga värdegrundsarbete på två sätt. Vi erbjuder material som passar i klassrumsdiskussioner från lågstadiet till gymnasium. Vi kommer också gärna till din skola för att hålla workshops och diskussioner med hela skolans personal. Ett löpande arbete tillsammans med Teskedsorden kan se ut såhär:

Bild på Teskedsorden medarbetare som genomför workshop i ett klassrum

Första träffen

Vi repeterar skolans värdegrund och pratar om varför det är viktigt att arbeta med dessa frågor. Föreläsning blandas med övningar där vi delar med oss av Teskedsordens verktyg och metoder. Fokus är normer, identitet och vardagsrasism.
Tillsammans reflekterar vi kring vad som är skolans utmaningar och hur värdegrundsarbetet kan tas till nästa nivå. Efter träffen sammanställer Teskedsorden gruppens diskussioner och ger förslag till nästa steg.

Andra träffen

Vi jobbar vidare med grund i de behov som utkristalliserades under första träffen. Syftet med denna träff är att bidra till ökad samsyn i värdegrundsarbetet samt att skapa en enkel handlingsplan för hela skolans personal. Träffen föregås av samtal med skolledningen där den första träffen analyseras.

Tredje träffen och fler!

Vid återkommande träffar följs handlingsplanen upp. Diskussionerna fördjupas och Teskedsorden erbjuder ytterligare kompetensutveckling.

Kanske också workshop med elever?

Det är viktigt att även elevernas röster blir hörda. Ett kontinuerligt arbete med personalen kan med fördel kompletteras med workshops med skolans klasser. Teskedsorden har lång vana av att träffa elever för gemensam reflektion och diskussion utifrån många olika aspekter av demokrati och mänskliga rättigheter.

Några röster från Teskedsordens utbildningar

Tack för föreläsningar och workshops. Mentorerna var nöjda och kände att de fick mer kött på benen i vårt värdegrundsarbete.
Quote bubble blank
Rektor
Grundskola i Skåne
En mycket bra presentation och ett givande samtal med kollegiet. Vi arbetar tillsammans vidare med dessa angelägna frågor.
Quote bubble blank
Rektor

Högskola i Värmland

Du talar övertygande och klart om det som är viktiga mjuka värden i vår verksamhet. Och du gör det med värme!
Quote bubble blank
Gymnasielärare

Vaggeryd

Vill du veta mer?

Kontakata info-mejlen
info@teskedsorden.se
tel. 070-750 79 02