fbpx

Teskedsorden

Feminism på agendan för Generation Z

Feminism på agendan för Generation Z

I aulan på Adolf Fredriks Musikklasser sitter över hundra femteklassare, ljudvolymen är hög och många har målat kvinnotecknet på armar och kinder. Det är fredag 8 mars, internationella kvinnodagen och Teskedsordens utbildningsansvariga Camilla Rehn är på plats för att hålla en föreläsning om feminism och kvinnors rätt i samhället för samtliga elever i årskurs 5 – 9, totalt 900 elever. Klockan är elva och det är femmornas tur.

Hur kommer det sig egentligen att kvinnor gör mer jobb i hemmet? Och varför klassas vissa jobb och beteenden som ”tjejiga” medans andra som ”killiga”? Och hur kan vi förändra och göra annorlunda? Detta är några av frågorna som engagerat diskuteras i aulan. Passet avslutas med att lyssna på en del ur talet We should all be feminists av Chimamanda Ngozi Adichie. Efter föreläsningen står en grupp tjejer kvar i aulan och ställer engagerat frågor till Camilla.

Enligt en undersökning från Ungdomsbarometern (2018) är feminist den identitetsmarkör som flest unga tjejer identifierar sig med. Siffran har fördubblats under de senaste fyra åren. Ungas intresse för politiska frågor har även generellt ökat, 42 procent av de svarande menar att de är intresserade av politik och samhällsutveckling. Dessa siffror är verkliga denna dag på Adolf Fredrik. Många av eleverna uttrycker stort engagemang för frågan och tacksamhet över att skolan tar tiden och utrymmet att ägna en hel temadag åt ämnet.

Jag följer med klass 5C vidare till nästa lektion där föreläsningens teman pratas vidare om. Vad var det som engagerade? Och vad var mindre bra? En elev beskriver:

”Alltså föreläsningen gjorde mig glad – det är så viktigt att prata om det här, men också jätteledsen. Det är svårt att förstå att vi lever i ett samhället som fortfarande, 2019, inte är jämställt. Hur är det ens möjligt?”

Och ännu är Sverige inte jämställt. Bland annat ägnar kvinnor en hel timme mer än män åt obetalt hemarbete, 77 procent av börsbolagens styrelser består av män, kvinnor tar ut 76 procent av föräldradagarna under barnets två första år och Sverige har fortfarande inte haft en kvinnlig statsminister. Det finns massa jobb kvar att göra och ibland kan det kännas hopplöst – som att förändringen går för långsamt fram. Men just denna förmiddag, med femteklassarna på Adolf Fredrik, känns förändringen nära. Det känns faktiskt som att jag är mitt uppe i den. Det är hoppfullt att befinna sig med en generation där jämställdhet är prioriterat och förändringsviljan stor. Tillsammans vill eleverna i klassen, oavsett kön, jobba för ett jämställt samhälle där alla ges lika förutsättningar och villkor att fullt vara sig själva. Snart är det de som tar över.

Naomi Grossman
Kommunikatör Teskedsorden

Lämna en kommentar