Teskedsorden

Färre fördomar om psykisk sjukdom DN 140212

Begreppet psykisk ohälsa har avdramatiserats. Att grannen eller kollegan har en diagnos är mer accepterat i dag än för fem år sedan. Det visar en rapport som presenteras i dag.

Trots att så många som tre av fyra svenskar har erfarenhet av psykisk ohälsa i sin vardag har fenomenet ofta förknippats med skam och rädsla. Men attityderna håller på att förändras, enligt undersökningar som Kampanjen Hjärnkoll har gjort.
I dag tycker nära åtta av tio att vara delaktig i samhället är bästa behandlingen för människor med psykisk sjukdom. För fem år sedan ansåg drygt sju av tio samma sak.
Läs hela artikeln här.