Teskedsorden

Facebook tillåter 56 könstillhörigheter. Aftonbladet 140213

Androgyne, Bigender, Cisgender Female, Female to Male, Non-binary, Trans Male, Transsexual Woman, Two-Spirit med mera…   Länge har det bara gått att ange “man” eller “kvinna”. Nu kan användare av Facebook välja mellan mer än 50 könstillhörigheter.

“Vi vill att du ska känna dig bekväm med att vara ditt sanna jag”, skriver Facebook.

Facebooks nya funktion som gör det möjligt att definiera sig som en annan könstillhörighet än man och kvinna lanserades i dag. Inför lanseringen samarbetade Facebook med flera ledande HBTQ-organisationer för att ta fram en lista på totalt 56 könsidentiteter.
I dagsläget är det bara personer med språkvalet US English som kan ta del av de nya valmöjligheterna.
Läs mer här.