fbpx

Teskedsorden

Ett riktigt bra BETT

Teskedsorden deltog på den stora utbildningsmässan Bett 2017 med inriktning ”educational technology”. Vi åkte dit för att hämta inspiration och dela erfarenheter kring stiftelsens nya projekt ”App against racism” som vi fått medel för från Arvsfonden och MUCF. Målet med appen är att på ett lekfullt sätt förebygga och upplysa om rasism och inspirera till tolerans och är tänkt att kunna användas i skolundervisning.

Bett-mässan är onekligen gigantisk. Den äger rum varje år i östra London och samlar besökare från hela världen. På mässan tog vi del av interaktiva klassrums- och
IT-lösningar, appar och annat nyskapande material med syfte att inspirera lärare, skolpersonal och andra utbildare i hur de kan använda sig av ny teknologi i sin undervisning. Många talare och utställare informerade om hur ny teknik kan få elever
att tillägna sig kunskap på ett nytt sätt. På mässan kunde vi se fem tydliga trender:

1. VR. Virtual reality är det nya svarta. Oavsett om det gäller
dataspel eller verktyg i klassrummet.

2. Interaktivitet. Det interaktiva klassrummet med smartboards,
paddor och appar fokuserar på elevernas deltagande.

3. Spelutveckling/kodning för barn. Att involvera ungdomar i hela
spelprocessen tillgängliggör ämnen som matematik, språk och fysik.

4. Lekfullhet. Kunskap ska lekas fram och inte läras ut.

5. Tillgänglighet. Att ta fram verktyg som är tillgängliga för alla
elever oavsett bakgrund, funktion eller ålder.

Bett 2017 var en stor inspiration för oss och vårt nya projektarbete då vi knöt flera viktiga kontakter. Vi såg många lösningar och möjligheter, men även utmaningar i skapandet av en app mot rasism. Det viktigaste vi tar med oss hem var att fortsätta hålla en lekfull ton, med undervisningsmaterial utan pekpinnar som är tillgängligt för alla. Ett spel känns helt rätt just nu!

Vi som var där heter Lova Wallerö Frostenson och Irupé Pozo Graviz.