Teskedsorden

En pedagogik för empati och tolerans. Svenskläraren Nr 1, 2014

På Böskolan i Göteborg har man under 10 år arbetat ämnesöverskridande med andra världskriget. Eleverna får skriva berättelser om personer, platser och händelser under Förintelsen. Det hela började med att personalen fick en utbildning i toleranspedagogik.
Tidningen Svensklärarens Maria Bergh samtalade med Teskedsordens Christer Mattsson under Bokmässan 2013.