Teskedsorden

Edna Eriksson om hembygd i DN Insidan 130117

För Edna Eriksson handlar hembygd mer om en attityd än om en särskild plats. ”Det är konstigt att vi i dagens rörliga värld är så besatta av var människor är födda någonstans”, menar hon.

Edna Eriksson gick in i vuxenlivet när globaliseringen tog fart ordentligt under 1990-talet. Hon har aldrig känt att det har varit viktigt för hennes identitet att härstamma från, eller vara knuten till, en särskild geografisk plats.
– I Sverige använder vi inte begreppet ”ras” på samma sätt som man gör i vissa länder, som exempelvis USA. Ändå tänker vi på samma ovetenskapliga vis när vi anser att identiteten är så starkt kopplad till en viss födelseplats.

Läs hela artikeln här.