fbpx

Teskedsorden

E-learning tillsammans med Riksbyggen

E-learning tillsammans med Riksbyggen

Lärande om normer, värderingar och mångfald kan självklart ske digitalt, som med Riksbyggens e-learning. Med bas i företagets värdegrund tar Teskedsorden och Riksbyggen 2019 tillsammans fram två digitala utbildningar för intern kompetensutveckling. Målgrupperna är Riksbyggens internutbildare och representanter i bostadsrättsföreningars styrelser.

Teskedsorden bidrar i arbetet med struktur och innehåll där case från verkligheten, personlig reflektion och förankring av företagets värdegrund är viktiga delar. I utbildningen är det lika viktigt att reflektera över eget och kollegors beteende som att verkligen få förståelse för värdegrundens syfte och innehåll. Utbildningen ger också verktyg för yrkesvardagen. Exempel: Hur agerar du när du hör kränkande kommentarer från kollegor eller kunder?

”Man kan inte samarbeta med Teskedsorden utan att ta social hållbarhet på allvar.”

Beställare: Riksbyggen
Ort: Hela Sverige

Är du intresserad av ett liknande upplägg?
Kontakta Teskedsorden med din utmaning!

Lämna en kommentar