fbpx

Teskedsorden

Här hittar du Teskedsordens digitala utbildningar. En del är gratis, andra kostar för klass-/ eller skoluppsättningar. Då beställer du enkelt genom att klicka på knappen ”Köp kurs”.

Vardagsrasism och civilkurage

I den här utbildningen fokuserar vi på vardagsrasism, hur vardagsrasism tar sig uttryck i vårt samhälle idag och hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att motverka rasism. Eleverna får hjälp att reflektera över varför det är viktigt att vara medveten om hur vardagsrasismen funkar och hur du själv kan visa civilkurage och stå upp, för dig själv och för andra. 

Innehållet i denna utbildning är baserat på Teskedsordens arbete med Reality check – Sveriges första app mot rasism. Allt innehåll i appen bygger på intervjuer med elever som själva utsätts för rasism.

Målgrupp: Högstadiet och gymnasiet. Passar i värdegrundsarbetet och kompletterar centralt innehåll i exempelvis kurser inom samhällskunskap, historia och svenska.

Tid: 60-90 minuter, inklusive klassens diskussioner.

Antal moduler: 3.
Varje modul innehåller inspelat material och inkluderar och/eller följs av reflektionsfrågor till gruppen.

Pris klassuppsättning: 15 000 kr
NU: 7500 kr. Ingår 5 lärarinloggningar och tillgång till utbildningen hela VT2020.
Priser är exklusive moms.

Denna workshop är lämplig för klassrum, distansundervisning eller liknande sammanhang där lärare delar sin skärm med eleverna.

Köp genom att klicka på den svarta knappen till vänster under bilden.
Logga in genom att klicka på den gröna knappen under bilden till vänster.

Sarahs resa - att prata om krig och flykt med 7-9-åringar

Sarahs resa är ett verktyg för att prata om flykt, integration, vänskap och alla människors lika värde, med barn mellan 7 och 9 år. Sarah är barnet som tvingas fly från sitt hemaldn, men hon är också en hjälte som delar sina erfarenheter – de lätta och svåra, de glada och hemska.

Denna workshop är en möjlighet att prata med barn om frågor som är vitkgia, men som kan kännas svåra. Du som lärare bör se filmen ”Sarags resa” själv, innan du visar den för klassen. Filmen kan väcka reaktioner och det behöver du ha beredskap för. 

I lärarhandledningen finns extra stöd för att i klassen diskutera de frågor som Sarahs resa berör, om du känner att du behöver detta. I handledningen finns också flera enkla övningar, om du och klassen vill jobba mer med Sarahs resa!

Våra digitala föreläsare

Camilla Rehn
Utbildningsansvarig

Camilla Rehn har alltid arbetat för att vara en positiv kraft i vår demokrati. I grunden är Camilla legitimerad lärare och de senaste 14 åren har hon arbetat i Riksdagshuset, demokratins hjärta, som en av riksdagens skol-kommunikatörer. En röd tråd i hennes engagemang är att hitta givande sätt att diskutera komplicerade frågor. Då gillar hon att ta avstamp i exempelvis verkliga händelser, upplevelsebaserat lärande eller kulturella uttryck.

E-post: camilla.rehn@teskedsorden.se
Telefon: +46 72 226 49 42

Theo Tamim
Projektassistent

Theo Tamim vill med sina egna erfarenheter av att växa upp som svart i Sverige och det svenska skolsystemet vara med och förändra på ett positivt sätt förutsättningarna för kommande generationer. Theo föreläser om anti-rasism och civilkurage utifrån appen Reality Check och bidrar med sina föreläsningar till inspiration till ett solidariskt Sverige där alla målgrupper och minoriteter kan känna sig trygga.

E-post: theo.tamim@teskedsorden.se

Foto på Theo Tammin som står i vit långärmad tröja med armarna i kors och tittar in i kameran. Suddigt i bakgrunden syns en putsad, tegelbrun fasad.

Lovisa Fhager Havdelin
Generalsekreterare

Lovisa Fhager Havdelin föreläser utifrån gedigna kunskaper om mänskliga rättigheter om en värld där alla människor kan uppskattas, respekteras och ha inflytande. Med bakgrund i svenska och internationella organisationer likt Läkare Utan Gränser, Peace Dividend Trust, Unicef och Amnesty flätas arbete och fritid samman genom hennes intresse och engagemang för människor.  Lovisa tilldelades 2015 utmärkelsen årets FN-supporter och deltog 2016 i Anna Lindh Academy:s ledarskapsprogram om mänskliga rättigheter. 

E-post: lovisa.fhagerhavdelin@teskedsorden.se