fbpx

Teskedsorden

Demokrati är det som händer mellan valen

Demokrati är det som händer mellan valen

Vad innebär det att vi lever i ett demokratiskt samhälle? En dag vart fjärde år innebär det att samtliga svenska medborgare över 18 år är berättigade att lägga sin röst på det parti som man tycker är bäst lämpat att styra över vårt land. Våra politiker är folkvalda. Men vad innebär demokrati de 1 459 dagarna mellan valen? Hur är vi då alla en del av demokratin?

Med dessa frågor som utgångspunkt har Teskedsorden tillsammans med författaren, journalisten och Teskedsstipendiaten Patrik Lundberg under hösten gjort en demokratiturné i gymnasieskolor runt om i Sverige. Från Lund i söder till Boden i norr har vi träffat över 220 gymnasieelever för att samtala om demokrati, folkrörelser, rättigheter och påverkan. Samtliga elever har också fått varsitt exemplar av Patriks bok Berättelsen om Sverige.

På fordons-, transport- och VVS-programmen på Wendesgymnasiet i Kristianstad fikade vi tillsammans med eleverna och pratade kring vilka politiska frågor som är viktiga för dem – och som även engagerar mellan valen. Samtalet rörde sig från Bensinupproret till FridaysForFuture och vidare till den enskilda individens påverkanskraft. Hur kan unga människor bidra till politisk förändring, trots att de ännu inte har rösträtt?

Höjda bensinskatter påverkar oss som bor här. Jag tycker att det är kul att köra bil, men främst engagerar jag mig för att även folk på landsbygden måste kunna ta sig till jobbet, menar en av eleverna.

De elever som idag går på gymnasiet är våra förstagångsväljare i kommande riksdagsval 2022. Syftet med demokratiturnén är att stärka unga i tron på att deras egen påverkansförmåga. Dels genom rättigheten att rösta, men även möjligheten att engagera sig i en fråga som just de brinner för. I mötet med eleverna belyser vi demokratibegreppet som helhet och bidrar till att skapa en förståelse för vikten av en fungerande demokrati – något som många idag tar helt för givet.

På Skyttbrinks gymnasium i Botkyrka utanför Stockholm träffade vi elever från barn- och fritidsprogrammet. Där handlade samtalen till stor del om känslan av utanförskap och ojämlikhet. En politisk fråga som många brann för var ekonomiska skillnader i samhället. Flera av eleverna gladdes åt att ha fått ett eget exemplar av Patriks bok – för några var boken den första egna de någonsin haft. För eleverna på ekonomiprogrammet på Hvilan Gymnasium i Lund klappade hjärtat extra för frågor om solidaritet och rättvisa.

När intresseanmälan kom in från Bobergsgymnasiet i Ånge, Västernorrland skrev läraren: Känslan här är att leva långt bort från makten. Riksdagen och Stockholm känns långt borta, Bryssel kunde lika gärna ha legat på månen. Kvällen innan vårt besök i skolan sände SVT Opinion live från orten eftersom sågverket i kommunen lägger ner sin verksamhet. Dagen efter stängde Arbetsförmedlingen ner sitt kontor i orten. Medierna ställde frågan ”Kan man leva på landsbygden?”. Trots detta handlade diskussionerna i klassrummet under besöket mycket om framtidstro och politiskt engagemang. En elev utvärderade besöket: Varje individ har sin ”tesked”.  Alla kan göra något och det är viktigt att alla vet.

Kristianstad-eleven Caroline, 18 år, menar att det är lätt att skippa att engagera eller bry sig om politiska frågor då Sverige är ett bra och tryggt land, med ett fungerande system.

Sverige ligger i framkant, det är ett bra land. Men det är ju så för att vi låter alla vara med och bestämma. Om Sverige ska fortsätta att vara bra måste alla fortsätta att vara med och påverka.

Unga över hela Sverige bär på egna insikter och perspektiv. Många vill vara med och påverka samhället till det bättre. Nu fortsätter Teskedsordens arbete i skolor runt om i Sverige där vi hoppas inspirera fler unga att ta sitt samhällsengagemang till faktisk handling. Tillsammans skapar vi ett öppet och demokratiskt samhälle.

Tack till Moggliden AB och Rabén & Sjögren för att ni gjort denna demokratiturné möjlig. Vill du stötta Teskedsorden till att starta fler samtal om demokrati, påverkan och mänskliga rättigheter med unga? Stöd oss här!

Lämna en kommentar