fbpx

Teskedsorden

Debattartiklar om ett mångkulturellt samhälle

Efter tragedin i Norge var Teskedsorden med och skrev några debattartiklar i våra stora tidningar om vikten av ett mångkulturellt samhälle. ”Naturligtvis kommer omfattningen, platsen och tillvägagångssättet som en chock. Men att våld är närvarande i hatläror vet vi alltför väl och att fanatikern griper till detta våld förr eller senare är ett historiskt faktum”, står det i GP:s artikel, undertecknat av Lill Lindfors, Mona Sahlin, Daniel Poohl m.fl. De aktuella artiklarna, i både SvD och GP, kan i sin helhet läsas nedan.
SvD artikel 
GP artikel