Teskedsorden

Daniel Sahle

Projektledare

Daniel Sahle har en examen i globala studier från Lunds Universitet. Han inriktar sig främst på demokrati-, globaliserings- och framtidsfrågor. Daniel har praktisk och professionell erfarenhet av deltagande och arbete inom civilsamhället såväl som internationella organisationer. I sitt arbete vill han bidra till att skapa ett mer öppet, tolerant och demokratiskt samhälle där man respekterar alla människors rättigheter.

Teskedsorden för mig: För mig representerar Teskedsorden en handling: att alltid agera för ett mer jämställt och jämlikt samhälle, där varje röst hörs och respekteras. Teskedsorden handlar om handling. Att inte bara se problemen, utan att efter bästa förmåga agera för att förbättra situationen.

E-post: daniel.sahle@teskedsorden.se

Lämna en kommentar