fbpx

Teskedsorden

Civilkurage stärker vårt samhälle

År 1968 blev startskottet för vad som i dag kallas Almedalsveckan. Olof Palme, Sveriges dåvarande utbildningsminister, stod på ett lastbilsflak och talade om demokrati som ett uttryck för människors värde och värdighet. I år, nästan 50 år senare, utmanas den svenska demokratin av högerpopulismens framfart och förtryck.
Fördomsfulla åsikter gror ofta i det tysta och kan i längden leda till begränsade fri,- och rättigheter för samhällets medborgare. Om vi låter de intoleranta åsikterna vara oemotsagda ökar segregationen och främlingsfientligheten. Teskedsorden arbetar därför, med start under Almedalsveckan, med kampanjen ”Var inte medrasist– säg ifrån!” vars syfte är att uppmuntra till civilkurage. Vikten av att våga säga ifrån och ta avstånd när någon uttrycker rasistiska eller kränkande åsikter är grunden för arbetet med att identifiera rasismen och minska normaliseringen av den. Kampanjen är en del av projektet APPropå rasism.
Almedalsveckan syftar till att vara en politisk mötesplats för debatt och samtal kring samhällsfrågor, med öppenhet och tillgänglighet som ledord. Under veckan som gick fick jag för första gången möjlighet att besöka denna omtalade politikervecka tillsammans med mina kollegor på Teskedsorden. Jag var förväntansfull inför vad jag skulle mötas av och det pirrade lite i magen när jag steg av färjan och gick in mot Almedalen. Här fanns chansen att träffa ett stort antal aktörer inom såväl den offentliga som den privata sektorn. Möjligheten att vara med och påverka samtiden och framtiden låg för mina fötter.
En del av Teskedsordens arbete i Almedalen tog sig uttryck i form av seminarier och paneldiskussioner, en annan del handlade om att möta människor i samtal över en kopp kaffe. Tillsammans med mina kollegor och teskedsvänner delade vi ut gratis kaffe, teskedar och pins. Det var en fantastisk möjlighet att sprida information om Teskedsordens arbete, samtidigt som vi utbytte kunskap och erfarenheter med de människor vi träffade.
Jag älskar att lära mig nya saker och få ta del av nya infallsvinklar. Förutom att interagera med människor i möten och samtal fick jag även möjlighet att gå på ett par seminarier, samt lyssna till intervjuer och tal. Ett av de tillfällen jag inspirerades mest av är ett seminarium som Sida samordnade tillsammans med Flickaplattformen, Make Equal och Hungerprojektet. Seminariet handlade om unga ledares framtidsvisioner utifrån agenda 2030. En ståndpunkt som togs upp flera gånger under samtalet var vikten av full inkludering och att prata med människor istället för om dem. Att se människor som medmänniskor och inte som brickor i ett spel. En självklarhet som ofta glöms bort, eller prioriteras bort. Debattörerna poängterade även identifikation och representation på alla plan som förutsättningar för ett öppet och demokratiskt samhälle. Detta är något som jag vill bära med mig i framtida arbete och kämpa för att införliva och upprätthålla.
De många mötena med människor under veckan skänkte hopp och glädje. De allra flesta var väldigt positiva till Teskedsordens arbete med att våga öppna för samtal kring den rasism som tar allt större plats i det offentliga rummet. Men trots det är det ett faktum att Almedalen beredde plats även för dem som anser sig vara mer värda och ha fler rättigheter än andra. Det kändes minst sagt obehagligt att dessa människor tilläts vara delaktiga under veckan. Värdet av att stå upp tillsammans mot främlingsfientlighet och intolerans blev väldigt påtagligt för mig. Jag vill därför avsluta med att påtala vikten, storheten och tacksamheten i att möta så många entusiastiska medmänniskor med en positiv energi och målsättning.
Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Använd din tesked med vatten och hjälp oss att släcka fanatismens eld.

Annika Andersson
praktikant Teskedsorden