Teskedsorden

Hur är vi på Infranord när vi är som bäst?

Infranord hörde av sig till Teskedsorden med en utmaning. De hade tillsammans med personalen låtit ta fram en värdegrund. Med hjälp av oss ville de tydligare förankra värdegrunden i personalgruppen. Under en månad träffade Teskedsorden alla Infranords 400 anställda i Halland och Västra Götaland. Med stöd i Teskedsordens expertis om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrund … Läs merHur är vi på Infranord när vi är som bäst?

Läraren Malin Mattsson Flennegård: Vi måste börja möta människor utan färdiga tankar och åsikter

Malin Mattsson Flennegård är Nyköpingsläraren som i hela sin karriär verkat för att tillsammans med sina elever forma respektfulla dialoger, öka förståelse för andra och värna vår demokrati. I år tilldelas hon Teskedordens stipendie med motiveringen: För att hon som lärare i över 20 år stöttat ungdomar att träna sin förmåga till ökad empati och … Läs merLäraren Malin Mattsson Flennegård: Vi måste börja möta människor utan färdiga tankar och åsikter

Teskedsorden står upp för yttrandetryggheten

”Så lätt för dig att stå där, du som aldrig riktigt riskerat något. Som mest har fått beröm när du tagit ställning, så lätt för dig att stå där. Så lätt för dig att vara en röst mot rasism. Ja så lätt för mig att säga det, och därför gör jag det.” Under årets Almedalsvecka … Läs merTeskedsorden står upp för yttrandetryggheten