fbpx

Teskedsorden

Digital utbildning med Sarahs resa

Information om utbildning och målgrupp för Sarahs Resa

Vill du och dina kollegor få ny inspiration, praktiska verktyg och kunskap kring att prata med barn om flykt?   Sarahs resa är en berättelse som levandegör flykterfarenhet från ett barns perspektiv. Sedan 2014 har det kommit över 120 000 flyktingbarn till Sverige. Många av dessa har upplevt svåra trauman. Sarahs resa är berättelsen om dem. Filmen är ett … Läs merDigital utbildning med Sarahs resa

”Today’s reader tomorrow’s leader”

Berättelsen om Sverige av Patrik Lundberg. En del av Teskedsordens demokratisatsning inför riksdagsvalet.

Inför demokratiåret 2021 gör Teskedsorden tillsammans med Patrik Lundberg och förlaget Raben & Sjöström en satsning för att genom läsande engagera gymnasielever i allas vår demokrati. Sex stycken utvalda skolor kommer att få upp till 100 exemplar av boken Berättelsen om Sverige och en demokratiworkshop med Patrik Lundberg och Teskedsorden. Böckerna skickas ut i slutet av februari och workshopen … Läs mer”Today’s reader tomorrow’s leader”

Margret Salibi får stanna.

Margret Salibi är född och uppvuxen i Sverige. Under hela sitt 14-åriga liv har hon levt under hot om att bli utvisad från Sverige och den plats som är hennes hem.  Med stöd i barnkonventionen, som 1 januari 2020 blev lag i Sverige, fick Margret i förra veckan rätt i Migrationsöverdomstolen och får därmed stanna i Sverige. Det är ett … Läs merMargret Salibi får stanna.

Social distansering kan vara en superspridare av rasism

Covid-19 och den sociala distanseringen har gjort att internet kommit att spela en ännu större roll i våra liv. För många innebär mer skärmtid under pandemin en ökad risk att utsättas för rasism och hat. För andra, en tillvaro där man får sin rasistiska världsbild bekräftad. Genom att mäta rasistiska ord, tilltal, begrepp och åsikter … Läs merSocial distansering kan vara en superspridare av rasism

Digital fortbildning med Barnens Planet!

Vill du och dina kollegor få ny inspiration, praktiska verktyg och kunskap om barnkonventionen?   Teskedsorden erbjuder en kostnadsfri digital utbildning för förskolepedagoger utifrån Barnkonventionen och den fantasifulla berättelsen Barnens planet. Det här är en utbildning till dig som redan har ett hum om Barnkonventionen och vill lära dig mer om hur du går från teori … Läs merDigital fortbildning med Barnens Planet!

Teskedsorden söker ny GS

Teskedsorden söker nu en ny Generalsekreterare.  Har du intresse att jobba med frågor om mångfald och mänskliga rättigheter med stort fokus på utbildning mot barn och unga vuxna, samt utbilda människor i yrkeslivet om värdegrunder, normer, mångfald, diskriminering och mänskliga rättigheter? Har du även erfarenhet att föreläsa, stå i fokus och stå för opinionsbildning kan … Läs merTeskedsorden söker ny GS

Internationella barndagen

Visste du att barn har särskilda rättigheter? Idag, för 31 år sedan, antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter – även kallad Barnkonventionen, och sedan den 1 januari 2020 så har Barnkonventionen varit en del av svensk lag. Det betyder att alla åtgärder eller beslut som rör barn ska beaktas utifrån vad som anses vara … Läs merInternationella barndagen

Lova Wallerö (Föräldraledig)

Kanslichef Lova Wallerö vill i sitt arbete framhålla konstens, fantasins och berättelsernas stora betydelse för att skapa inlevelse i andras livsvillkor och på så vis öka förståelsen för våra medmänniskor. Lova har sin bakgrund i kulturvärlden där hon under många år arbetat med möten mellan litteratur, musik, dans, filosofiska reflektioner och konst. Ett intresse som … Läs merLova Wallerö (Föräldraledig)

Att i skolan närma sig Utøya

”Skolväsendet vilar på demokratins grund”. Så inleds läroplanen. Skolan har ett tydligt demokratiuppdrag och ska hos eleverna förankra respekt för samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Samtidigt varnar Säkerhetspolisen (Säpo) för att högerextremism är ett tydligt och växande hot mot vår demokrati. Teskedsorden har under 2020 arbetet med sju högstadieskolor för att tillsammans med skolorna närma oss … Läs merAtt i skolan närma sig Utøya