Teskedsorden

Bemöt radikalisering rätt

Bild på båten till Utøya.

Teskedsorden genomför nu projektet Radikalisering och demokrati: att lära av Utøya med skolpersonal från högstadieskolor på sex orter i Sverige. Gemensamt för orterna är att alla i sin nära historia har erfarenhet av högerextremt motiverat våld, ofta med dödlig utgång. I alla orter är det extrema tankegodset i hög grad levande och märks exempelvis i … Läs merBemöt radikalisering rätt

I’m Still Here

Austin Channing Brown Black Dignity in a World Made for Whiteness. This incisive memoir takes a penetrating look at race and the Christian faith while providing tools on how to cope with microaggressions and blatant racism. Brown perfectly and succinctly describes the corrosive weight of white supremacy embedded within American institutions, which African Americans and … Läs merI’m Still Here

Idag fyller barnkonventionen 30 år!

Idag är det exakt 30 år sedan som konventionen om barns rättigheter enhälligt antogs av FN:s generalförsamling. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn och är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är egna individer med egna rättigheter. Förra året fattade också riksdagen ett historiskt beslut – att göra barnkonventionen … Läs merIdag fyller barnkonventionen 30 år!

Sverigekunskap för nyanlända

Fram till sommaren 2019 utbildade Campus Nyköping integrationspedagoger. Inom ramen för utbildningen gavs kursen Sverigekunskap för nyanlända. Vi på Teskedsorden fick under två år förtroendet att planera, leda och examinera kursen. För att skapa en tydlig struktur och lyfta relevanta teman valde Teskedsorden att fokusera kursens tio moment kring grundlagen Regeringsformens första kapitel. Det gav … Läs merSverigekunskap för nyanlända

Med lärare om skolans värdegrund

Förstelärare i värdegrund på Svalöfs gymnasium driver skolans värdegrundsarbete med personalen. Skolan hörde av sig till Teskedsorden eftersom de önskade fokusera en av sina träffar på rasism. Teskedsorden planerade en föreläsning med workshopinslag för 150 lärare. Vår utbildningsansvarige Camilla Rehn är legitimerad lärare med lång erfarenhet av arbete med demokratifrågor, i exempelvis Riksdagshuset. Det var … Läs merMed lärare om skolans värdegrund

Barnkonventionen i förskolan

1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Med anledning av detta kontaktades Teskedsorden av Årjängs kommun för en föreläsning och workshop med alla kommunens anställda i förskolan. Några av kommunens anställda hade tidigare varit på en konferens arrangerad av Teskedsorden och blivit inspirerade. Nu ville man inspirera fler, och tillsammans närma sig barnkonventionen. Beställaren … Läs merBarnkonventionen i förskolan

E-learning tillsammans med Riksbyggen

Lärande om normer, värderingar och mångfald kan självklart ske digitalt, som med Riksbyggens e-learning. Med bas i företagets värdegrund tar Teskedsorden och Riksbyggen 2019 tillsammans fram två digitala utbildningar för intern kompetensutveckling. Målgrupperna är Riksbyggens internutbildare och representanter i bostadsrättsföreningars styrelser. Teskedsorden bidrar i arbetet med struktur och innehåll där case från verkligheten, personlig reflektion … Läs merE-learning tillsammans med Riksbyggen

Hur är vi på Infranord när vi är som bäst?

Infranord hörde av sig till Teskedsorden med en utmaning. De hade tillsammans med personalen låtit ta fram en värdegrund. Med hjälp av oss ville de tydligare förankra värdegrunden i personalgruppen. Under en månad träffade Teskedsorden alla Infranords 400 anställda i Halland och Västra Götaland. Med stöd i Teskedsordens expertis om mänskliga rättigheter, demokrati och värdegrund … Läs merHur är vi på Infranord när vi är som bäst?