Teskedsorden

Hur kan dina gymnasieelever påverka samhället, idag och i morgon? Varför ska de bry sig, och hur kan de skapa den förändring de vill se? Ta chansen att söka till Teskedsordens exklusiva demokratisatsning med författaren Patrik Lundberg under HT-19!

“I Sverige brukar det informellt talas om tre statsmakter. De två första är regeringen och riksdagen, den tredje är massmedia. Men det finns fler. Vår demokrati består av så mycket mer än valet vart fjärde år. Det är snarare dagarna, månaderna, åren däremellan som spelar roll.”

-Patrik Lundberg

Foto: Anna Wahlgren

Utanförskap finns överallt, landet är segregerat. Samtidigt har det aldrig funnits så många möjligheter att påverka. Berättelsen om Sverige består av tankeväckande och inspirerande texter och vi får möta personer som på ett eller annat sätt försöker förändra. Patrik Lundberg tar med läsaren på en resa genom Sverige i dag. Från fotbollsklubbar till flyktingar, från Flashback till skolbibliotek, från feminister till nationalister.

Berättelsen om Sverige är läsning för alla, både för de som känner sig inkluderade i majoritetssamhället och de som inte gör det.

Med utgångspunkt i Berättelsen om Sverige kommer vi under hösten besöka utvalda skolor för att diskutera demokrati, förändring och påverkansmöjligheter med gymnasieelever – alltså förstagångsväljarna i nästa val! Ta chansen och ansök om ett av våra besök! Alla elever får också varsitt ex Berättelsen om Sverige. 

Du som vill vara med skickar ett mail till oss där du motiverar varför just din skola och klass vill vara med och prata demokrati och påverkan med oss och Patrik. Ange även kontaktperson, skolans namn och vilka/et gymnasieprogram som du har i åtanke. Högst 100 elever per skola. Sista ansökningsdag är 25 augusti 2019.

Projektet är ett samarbete mellan Teskedsorden, Patrik Lundberg och Rabén & Sjögren med stöd från Moggliden AB.