fbpx

Teskedsorden

Var du bor och vem du är avgör din barndom

Var du bor och vem du är avgör din barndom

Klyftorna mellan barn i Sverige ökar. Var du bor i landet och vem du är kan vara det som avgör om du som barn får dina rättigheter tillgodosedda. Regeringen måste agera för att ojämlikheten ska minska, kräver nu 19 barnrättsorganisationer.

Den psykiska ohälsan är hög bland unga och det finns ett antal grupper som är särskilt utsatta:

  • Barn som lever i socialt utanförskap
  • Barn med funktionsnedsättningar och andra särskilda behov
  • Barn som utsätts för våld, i hemmet, skolan, på nätet
  • Barn på flykt
  • Familjehemsplacerade och andra omhändertagna barn

Teskedsordens generalsekreterare Lovisa Fhager Havdelin skriver med 18 andra organisationer på Dagens samhälle. Läs hela artikeln här!

Lämna en kommentar