Teskedsorden

Barnrättsdagarna 2015

Igår och idag deltar vi som utställare på Barnrättsdagarna i Örebro. Barnrättsdagarnas program introducerades av Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen och dagarna har, från starten igår till den intensiva fortsättningen idag givit oss många informativa och bra programpunkter.
Årets viktiga tema är kränkande behandling och diskriminering och på scen har vi mött allt från Diskrimineringsombudsman Agneta Broberg till personer från projektet Uppdrag Ninja som arbetar för en tolerant och jämlik värld utan diskriminering.
Vi fick även möjligheten att gå i skorna av Tatiana Håkansson från Ungdom mot Rasism, som beskrev vilka typer av motstånd hon möter i samhället i form av rasism och diskriminering, i både offentliga och privata sammanhang. I slutet av detta program fick många i publiken möjligheten att dela sina erfarenheter av rasism, inte olikt historierna från Teskedsordens antologi Inte en främling.
Teskedsorden står med informationsbord tillsammans med många andra föreningar och organisationer med liknande syfte och vision. Vi har under dagarna träffat väldigt många lärare, studenter och eldsjälar nyfikna på vår verksamhet. Tack Barnrättsdagarna för ett bra och lärorikt forum där många drivna entusiaster samlats under två dagar, vi kan alla ploga vägen för ett samhälle fritt från kränkande behandling och diskriminering.
 
barnrattsdagarna15