fbpx

Teskedsorden

Barnkonventionen i förskolan

Barnkonventionen i förskolan

1 januari 2020 blir barnkonventionen lag i Sverige. Med anledning av detta kontaktades Teskedsorden av Årjängs kommun för en föreläsning och workshop med alla kommunens anställda i förskolan. Några av kommunens anställda hade tidigare varit på en konferens arrangerad av Teskedsorden och blivit inspirerade. Nu ville man inspirera fler, och tillsammans närma sig barnkonventionen. Beställaren beskrev att kunskapen i gruppen var varierad. Kunde Teskedsorden hjälpa Årjängs förskolelärare med ett generellt kunskapslyft?

Teskedsorden har i projektet Barnens Planet utvecklat god kunskap om barnkonventionen i teori och praktik. Dessutom deltar vi i flera nätverk där MR och barns rättigheter står i fokus. I Årjäng genomförde vi en föreläsning och workshop för att inspirera och för att ge förskolorna idéer och hjälp i det fortsatta arbetet.

Vanliga ord när Teskedsordens workshops för förskolan utvärderas: Givande, inspirerade, intressant, viktigt, lärorikt, tankeväckande, roligt.

Beställare: Årjängs kommun
Ort: Årjäng

Är du intresserad av ett liknande upplägg?
Kontakta Teskedsorden med din utmaning!