fbpx

Teskedsorden

Hur skulle världen se ut om vi på riktigt började lyssna till barns drömmar, tankar och åsikter? I Barnens Drömburk har vi samlat alla barns drömmar och önsketankar om framtiden vilket sedan lämnades över till statsminister Stefan Löfven. På så sätt blir drömmarna offentlig handling och måste sparas för all framtid! Så att vi aldrig glömmer bort att lyssna på barnens drömmar.

Bidra till Barnens Drömburk

Vad drömmer barnen om? Hur vill de att samhället ska se ut? Det har vi på Teskedsorden tagit reda på! Vi tror att om de som bestämmer lyssnade mer på barns drömmar så skulle vi få en mer rättvis värld.  

I Barnens Drömburk har vi samlat alla barns drömmar, förhoppningar om framtiden och önsketankar och sedan lämnat över dessa till statsminister Stefan Löfven. Drömmarna blir då offentlig handling och måste sparas för all framtid! På så sätt ser vi till att de som bestämmer aldrig glömmer bort barnens drömmar.

Fråga ett barn som du har i din närhet om hens drömmar om framtiden.

Illustrationer från Barnens Planet av Homero Alvarez

Viktigare än någonsin att vi lyssnar på barns drömmar

Från och med den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnens rättigheter svensk lag. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om de mänskliga rättigheter som gäller för barn, världen över. Barnkonventionen slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Så ser det inte ut i Sverige idag. I en rapport från 2018 flaggar Barnombudsmannen för stora strukturella skillnader i barns skolresultat, ekonomi och hälsa.

Vi på Teskedsorden hoppas att denna lagstiftning kommer innebära att alla barn i Sverige, oavsett kön, religion, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet, får drömma lika stort, lyssnas på och behandlas lika.

Så här kan du själv hjälpa ditt barn att formulera sina tankar och drömmar:

1. Barn har rätt till sin egen identitet. Fråga ditt barn om hur det ser på sig själv, sitt kön, sina vänner, sin familj och sina intressen.

2. Barn har rätt att uttrycka sin åsikt. Fråga om barnets tankar kring frågor, både stora och små, som rör vår samtid och omvärld.

3. Skolan ska lära barnet om mänskliga rättigheter. Berätta om barnkonventionen och vad den innebär för barnet.

Barnens Drömburk är sprunget ur projektet Barnens Planet och riktar sig till förskolebarn i åldrarna 3 – 5 år. Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och fantasifullt sätt. Författaren och musikern Homero Alvarez har skrivit och illustrerat en fantasifull bok tillsammans med förskolebarn, för förskolebarn.

Jobbar du i förskolan? Vill du och dina kollegor få ny inspiration, praktiska verktyg och kunskap om barnkonventionen och allas lika värde?

Då kan du här skicka in en intresseanmälan för att beställa en workshop på din förskola om Barnens Planet. Klicka här!