Teskedsorden

B. Wahlströms i samarbete med Teskedsorden för ökad tolerans bland ungdomar

Under våren 2014 gör B. Wahlströms Bokförlag en gemensam satsning med stiftelsen Teskedsorden för att främja tolerans. Tre högstadieklasser från tre städer bjuds in att delta i utbildningsdagar som alla anknyter till temat. Samarbetet går under rubriken ”Att gå i någon annans skor”.
Vårens första träff sker på Förintelsens åminnelsedag, 27 januari, i Stockholm. Klasserna möts för andra gången i slutet av mars i Nyköping. Vårens sista träff blir i maj i Eskilstuna. Varje tillfälle fylls med bl. a. föreläsningar, bokpresentationer och filmvisningar.