fbpx

Teskedsorden

Att i skolan närma sig Utøya

Att i skolan närma sig Utøya

”Skolväsendet vilar på demokratins grund”. Så inleds läroplanen. Skolan har ett tydligt demokratiuppdrag och ska hos eleverna förankra respekt för samhällets grundläggande demokratiska värderingar. Samtidigt varnar Säkerhetspolisen (Säpo) för att högerextremism är ett tydligt och växande hot mot vår demokrati.

Teskedsorden har under 2020 arbetet med sju högstadieskolor för att tillsammans med skolorna närma oss frågor om radikalisering, högerextremism, demokrati och mänskliga rättigheter. Syftet har varit att ge skolpersonal fler verktyg och metoder för att stärka den egna kompetensen och även arbeta med dessa frågor tillsammans med sina elever. Utvärdering av projektet visar att vi verkligen nått våra mål!

Nästa år är det 10 år sedan terrorattacken i Oslo och på Utøya. I projektet har vi samarbetet med European Wergeland Center (EWC) i Oslo som bland annat driver demokratistärkande utbildningar på Utøya, med norska elever och lärare som målgrupp. Vi har utforskat hur vi i Sverige och i svensk skola kan närma oss händelsen och platsen, och hur man generellt tillsammans med elever kan arbeta med betydelsefulla platser i den egna närheten.

Guldkorn från projektet är samlade på en egen sida här på Teskedsordens webbplats. Vi har skapat:

  • Ett handledningsmaterial för skolpersonal. Här hittar du reflektionsfrågor för dig och kollegorna, tips på övningar att göra med eleverna och inläsningstips för dig som vill lära mer.
  • Intressanta podd-avsnitt med proffs på Utøya, om att bemöta högerextremism i klassrum, om skolans demokratiska uppdrag och om platsspecifikt lärande.

Handledningsmaterialet och podd-avsnitten är indelade i fyra teman. Våra teman är Skolans demokratiuppdrag, Att möta högerextrema åsikter i klassrummet, Platsen i undervisningen och Utøya 22 juli 2011.

Du hittar allt här.